34 tisíc návštevníkov za týždeň!

Prvý júlový týždeň navštívilo Magio pláž vyše 34 tisíc návštevníkov. 68% z toho boli Bratislavčania. Najpočetnejšia cieľová skupina je 26 – 35 rokov (28 %).

K jedným z top lákadiel letnej Bratislavy patrí už roky Magio pláž na pravom brehu Dunaja. Pokiaľ doteraz čísla návštevnosti bolo možné s určitou odchýlkou iba odhadovať, od tohto roku Magio pláž poteší aj fanúšikov „veľkých dát“.

Populačná analytika Market Locatora na agregovanej skupine mobilných telefónov (počty prichádzajúcich SIM kariet Telekomu) ukazuje, koľko ľudí a v aký čas si „prišlo oddýchnuť“ na pláž v najsilnejší deň v týždni piatok 7. júla.

Pri zameraní sa iba na unikátnych návštevníkov a extrapolovaní vzorky na slovenskú populáciu môžeme odhadnúť pomerne presne aj týždennú návštevnosť, ktorá sa počas prvého prázdninového týždňa vyšplhala na minimálne 34 tisíc návštevníkov.

Prostredníctvom anonymizovanej a agregovanej vzorky Telekom zákazníkov a na základe pohybu SIM kariet je možné určiť nielen počty ľudí, ktorí doposiaľ navštívili 11. ročník obľúbenej Magio pláže. Cez optiku ďalších demografických parametrov je možné určiť najtypickejšieho návštevníka bratislavskej pláže, pričom viac navštevujú pláž muži ako ženy (53 % vs 47%), najpočetnejšou cieľovou skupinou sú mladí ľudia od 26 – 35 rokov (28 %), ale i to, že 67 % návštevníkov je Bratislavčanov, 33 % s trvalým pobytom mimo Bratislavy.